En anteriors articles del nostre blog hem compartit alguns termes de l’anglès de negocis que segurament et seran molt útils en el teu dia a dia laboral. Aquest mes volem ensenyar-te algunes frases que et faran sortir-te’n còmodament una reunió de treball en anglès. T’animem a que les aprenguis i les practiquis.


Iniciant la reunió

“Good Morning / Afternoon, ladies and gentelmen.” – en arribar a la reunió.

“It looks like everyone’s here, so let’s get started.”si ets tu qui està al comandament de la reunió (chair a meeting).

“Mr. (surname), let me introduce /allow me to introduce you to Mr. (name / surname), our (job title).” en el cas que hi hagi algú desconegut per a la resta dels presents a la reunió.

Would you mind taking minutes?” – demanar a algú que faci l’acta de la reunió.

First of all, thank you everyone for attending the meeting. – agrair l’assistència dels presents.

“We’re here today to…” o “I’ve called this meeting to…” exposar el motiu de la reunió a la resta d’assistents.

“Has everybody got a copy of the agenda?” – assegurar-se que tothom tingui una còpia de l’ordre del dia.


Recapitulant l’última reunió

“To begin, let’s approve the minutes from our last meeting.” – expressió per aprovar l’acta (o no) de l’anterior reunió.


Entrant en matèria

“Let’s move on to…” – s’utilitza per passar d’un punt a un altre en la reunió.

“Sorry to interrupt but…” o “Excuse me for interrupting” o “Sorry to butt in…” en cas que vulguis interrompre la reunió de manera educada.

“I see what you’re saying but….” o “I know what you mean but…”mostrar desconformitat amb el que s’està parlant, de manera educada.

“I agree with you a hundred percent.” o “You’re absolutely right.”– mostrar total conformitat amb el que ha expressat un altre assistent.

“In my opinion…” o “As far as I am concerned…”mostrar la teva opinió sobre un assumpte.


Finalitzar la reunió

Let me summarize the main points of this discussion” o “To sum up…” – recapitular tot allò parlat per fer un resum final.

“Any other business? o “Are there any final questions?” – donar la paraula perquè algú intervingui amb algun tema extra.

“Ok. Let’s finish here. Thank you all for coming”donar per finalitzada la reunió.


Fixar la propera reunió

“Let’s set a time for our next meeting” o “I’ll confirm the date and location of our next meeting by email”agenda una reunió en una altra data.


Algunos verbos y palabras útiles:

To call a meeting: convocar una reunió
To arrange a meeting: organitzar una reunió
To attend a meeting: assistir a una reunió
To sum up: resumir
To suggest: suggerir
To bring up / introduce: introduir (un tema, un apunt)
Main issue: tema principal
To make a point: fer una observació
Agenda: ordre del dia
A.O.B. (Any Other Business): altres assumptes (abans de finalitzar la reunió)