La formació contínua dels treballadors és sempre un compromís important per a totes les empreses de cara a millorar la seva productivitat i aconseguir l’excel·lència professional. Un professional que no es forma corre el risc de quedar-se desfasat davant, per exemple, l’avenç de les noves tecnologies, la implementació de noves metodologies de treball o altres qüestions com poden ser el coneixement d’idiomes. La cada vegada més comuna globalització empresarial pot deixar fora de joc a aquells empleats que no dominin llengües molt usades a nivell de negocis com pot ser l’anglès.

El problema més comú que solen tenir tots els professionals per no enfrontar-se a l’aprenentatge d’una llengua és la falta de temps. Per a alguns, el cost també pot ser un hándicap. Per això, moltes empreses aposten per pagar la formació dels seus treballadors, una inversió que es tradueix en un benefici per a tots dos, treballador i companyia. Per solucionar la falta de temps per assistir a classe, moltes empreses aposten per la formació en les seves instal·lacions, comunment coneguda com a formació In Company.


Què és la formació In Company?

Com hem comentat, és la formació que es duu a terme en les oficines de l’empresa client. Aquesta formació pot ser presencial o en format blended (amb hores presencials i una part on-line en la qual el treballador s’organitza el seu propi horari d’aprenentatge). També pot ser grupal o individual, depenent del que l’empresa consideri. Les classes normalment s’imparteixen dins de l’horari laboral o en la pausa per dinar, depenent de l’empresa.
En ser una formació en la qual els únics assistents són els treballadors d’una companyia, les classes estan fetes a mida del que l’empresa necessita. Així, es treballar el vocabulari del sector en el qual la companyia desenvolupa la seva activitat. Les classes també s’enfoquen a tractar aquells aspectes que els alumnes necessiten millorar per desenvolupar de manera més efectiva les seves tasques professionals en anglès o altres idiomes.


Quins són els avantatges de formació d’idiomes In Company?

Els treballadors d’una empresa que aposta per la formació d’idiomes In Company solen sentir-se més valorats que aquells que no es formen o han de fer-ho fora del seu horari laboral i/o pagar-lo de la seva butxaca. No cal oblidar que la millora en el coneixement d’idiomes repercuteix en una millor productivitat del treballador i això en un benefici per a l’empresa, per no parlar de la imatge que projecta un professional que se’n surt eficaçment en una llengua estrangera.

A més, el fet de poder-ho fer en el seu horari laboral i sense haver-se de desplaçar és un plus. No tothom pot permetre’s compaginar treball, formació i obligacions familiars. Aprofitar, per tant, la jornada laboral per aprendre un idioma dins de la pròpia empresa és ben valorat per molts treballadors. També ho és el fet que la formació sigui amb els propis companys.

Les classes suposen, en la majoria de casos, un moment de desconnexió en l’atrafegat dia a dia laboral, sense que això suposi oblidar les tasques que cal fer a continuació. Simplement és un break en el qual els treballadors milloren la seva gramàtica, expressió oral i escrita, comprensió escrita i oral i vocabulari relacionat amb les seves necessitats i les de la seva companyia. A més, l’absentisme és més baix ja que l’alumne no ha de desplaçar-se a un altre lloc a fer les classes.

Per a l’empresa, a més, tenir una formació feta completament a mida s’assegura que els seus treballadors aprendran allò que els és més important per al seu treball, al no compartir classes amb altres professionals d’altres companyies i sectors.


Com ajuda NELC a les empreses que opten per una formació In Company?

A NELC ens agrada oferir solucions integrals a les empreses. Per això, el primer pas quan una companyia ens sol·licita formació en idiomes és realitzar un Language Audit (auditoria lingüística), en la qual identifiquem el nivell dels alumnes, veiem cap a on volen anar i elaborem un itinerari formatiu per aconseguir-ho, juntament amb l’empresa. Ens convertim en els seus partners. D’altra banda, els oferim tota la flexibilitat que necesssitin per a les classes, adaptant-nos a les seves demandes i a les dels seus empleats. En totes les nostres formacions, els grups són reduïts i això suposa una atenció més alta per part del professor cap a cada alumne.

Finalment, l’elevada experiència dels nostres docents, experts en l’ensenyament d’anglès de negocis per a companyies de diferents sectors, juntament amb la nostra metodologia, provinent de l’antic ELC de ESADE, fa que les nostres formacions siguin d’alta qualitat i els resultats siguin molt més que satisfactoris per a les empreses que contracten les nostres formacions en idiomes.