El blended learning, també conegut com el b-learning o aprenentatge ‘blended’, és una modalitat educativa que combina la formació presencial a l’aula amb l’ensenyament a distància a través de plataformes digitals online. Durant el temps de classe, els alumnes posen en pràctica amb els seus companys la part teòrica ensenyada a l’aula juntament amb allò estudiat a distància (el que es coneix com el concepte flipped classroom o educació invertida). Així doncs, les hores lectives en classe es converteixen en un espai “social”, d’interacció i pràctica dels estudiants, sempre sota el feedback i guiats pel tutor.

Aquesta nova modalitat educativa s’ha traslladat a l’ensenyament d’idiomes amb notables èxits. I és que, una de les avantatges que suposa realitzar un curs semipresencial és que es tracta de la opció perfecta per a les persones que disposen de poc temps per a dedicar a l’aprenentatge d’una llengua estrangera, sobretot si treballen a temps complet. La metodologia d’aprenentatge ‘blended’ permet a l’alumne estudiar amb més comoditat sense haver de desplaçar-se a classe més que una vegada per setmana. Així, mitjançant qualsevol de les diferents plataformes que existeixen al mercat, l’aprenentatge tutoritzat sempre pel professor, es realitza des de casa, a l’oficina si es disposa de temps lliure o fins i tot en el trajecte en transport públic a través d’una tablet o telèfon mòbil.

Els blended courses de NELC

Ja en 2016, en NELC comencem a oferir cursos semipresencials en comprovar que molts dels nostres alumnes disposaven de poc temps en els seves atapeïdes agendes laborals per estudiar anglès. Per això, vam dissenyar el curs Blended Track (que en els diferents convocatòries reben els noms de Autumn, Winter i Spring Track) en el qual l’assistència a les nostres magnífiques instal·lacions per fer classe només té lloc un cop a la setmana. En el cas del Summer Track (el curs semipresencial intensiu d’estiu), els classes presencials són de dilluns a dijous durant un mes. Els classes a l’aula és combinin amb activitats personalitzades a través de la plataforma Moodle.

Es tracta d’un espai online personalitzat per a cada curs i nivell, en el qual els alumnes troben el material necessari per a l’aprenentatge blended. Aquests continguts estan creats pels nostres propis professors i molt centrats en els perfils de cadascun dels nostres clients. La plataforma d’e-learning conté documents de consulta i lectura, vídeos, enllaços, una wiki (on els alumnes poden crear junts un mateix document), un fòrum de discussió, missatgeria interna entre alumnes i professors. Cadascú té el seu nom d’usuari i contrasenya personal per accedir a la plataforma Moodle.

La principal característica de la metodologia blended de NELC és que l’alumne no es limita a realitzar exercicis gramaticals, de vocabulari, etc. sinó que ha d’analitzar el material que el professor posa a la seva disposició o dur a terme una tasca explicada pel tutor per exposar-la a la següent classe a la resta dels seus companys. Un altre dels exercicis pot ser treballar el material per participar en una activitat com una reunió o un debat. El treball és, per tant, de comprensió, anàlisi i reflexió, i preparació per treballar juntament amb els seus companys.

Les empreses, a favor de la formació b-learning

Les empreses valoren molt positivament la formació b-learning. Entre algunes dels avantatges que destaquen són, per exemple, que les companyies optimitzen la inversió en formació; que facilita l’accés de tots els treballadors a l’aprenentatge de l’anglès; i que reforça els vincles entre els empleats. Altres punts a favor dels cursos semipresenciales són la gran flexibilitat que aquests aporten quant al ritme de l’aprenentatge; la supressió de les barreres espai-temporals per als empleats; l’actualització constant dels materials; i la millora de les competències acadèmiques del staff, la qual cosa reforça la seva autoestima.

Els nostres blended courses permeten la progressió d’un nivell amb dos b-tracks (excepte el Summer Track, amb el qual pots pujar un nivell complet). Si estàs interessat a rebre més informació sobre la metodologia b-learning aplicada a l’aprenentatge de l’anglès, posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem.