1. IDENTIFICACIÓ WEBSITE
En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest WEBSITE:

Denominació Social: New Executive Language Centre S.C.C.L (NELC)
Nom Comercial: NELC
Domicili de Contacte i Domicili Social: Ronda Sant Pere 19-21, 5º 5ª 08010 Barcelona
CIF: F-66148958
Telèfon: 931 426 072 / 931 426 073
E-mail: info@nelc.es
Nom de domini: https://www.nelc.es
Inscrita en el Registre General de Cooperatives de Catalunya amb el número 14323.

CONDICIONS D’ÚS DEL WEBSITE

2. ATRIBUCIÓ CONDICIÓ D’USUARI DEL WEBSITE

La utilització d’https://www.nelc.es (d’ara endavant, el “WEBSITE”) atribueix la condició d’usuari del website i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per New Executive Language Centre S.C.C.L (NELC) (d’ara endavant, “NELC”) al moment mateix que l’usuari accedeixi al WEBSITE. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament les presents condicions en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el WEBSITE, ja que poden sofrir modificacions.

3. OBJECTE

Les presents condicions d’ús pretenen regular l’accés dels usuaris i la navegació posterior pel WEBSITE. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre els usuaris i NELC quan els primers usin el WEBSITE ofert per NELC amb qualsevol tipus de finalitat.

4. OBLIGACIONS DELS USUARIS

Accés i utilització del WEBSITE:
La visita i la consulta d’informació del WEBSITE, té caràcter gratuït per a tots els Usuaris.

Obligació de fer un ús correcte dels Continguts:
L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la disposició dels Usuaris en el WEBSITE i, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal (condicions d’ús) i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

NELC és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per a la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, la informació i la resta d’obres i invencions relacionades amb el WEBSITE i la tecnologia associada al mateix, així com sobre els seus continguts.

Els continguts d’aquest WEBSITE, incloent-hi dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre en forma alguna sense el permís previ, escrit i explícit de NELC.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’aportar continguts que hagin estat obtinguts de forma il·lícita o protegits per drets de propietat intel·lectual (copyright) sense l’autorització expressa dels autors originals o els propietaris dels citats drets. En tot cas, respondrà l’usuari i no NELC de les possibles reclamacions econòmiques o de qualsevol tipus que poguessin dirigir-se a NELC per aquests fets en reclamació dels citats drets de propietat intel·lectual.

En el cas en el qual un Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del WEBSITE i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), l’incompliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració d’altres drets, haurà d’enviar un email a info@nelc.es informant NELC i en el qual es continguin els següents extrems:

(a) Dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
(b) Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el WEBSITE i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;
(c) Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat;
(d) En el supòsit de violació de drets, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits.
(i) Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

NELC procedirà immediatament a adoptar les mesures per a l’esmena o eliminació, si escau, de les citades dades o continguts.

Tots els serveis de l’ús del programari estan protegits per lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com altres lleis i tractats de caràcter intel·lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel·lectual en el contingut que s’accedeix per mitjà de l’ús del WEBSITE és propietat de NELC o del respectiu amo i també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel·lectual.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT

Les dades personals que ens faciliti només s’usaran per gestionar i oferir-li un servei òptim i de qualitat. Només tractarem les dades personals que vostè mateix ens faciliti. Amb la cessió de les seves dades, vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb les finalitats indicades.

NELC garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que té implantades  polítiques de tractament i mesures de seguretat. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en NELC eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels formularis del WEBSITE haurà de ser veraç. Vostè ens autoritza al fet que passin a formar part d’un fitxer del com és responsable NELC davant el qual podrà exercitar els seus drets, i al fet que sigui utilitzada per mantenir la relació comercial i rebre informació i publicitat de la nostra empresa.

A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis. D’igual forma, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a NELC permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a NELC o a tercers per la informació que faciliti.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a NELC enviant un email a info@nelc.es

7. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

NELC no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis del WEBSITE. Quan això sigui raonablement possible, NELC advertirà prèviament de les interrupcions en el seu funcionament. NELC tampoc garanteix la utilitat dels serveis del WEBSITE per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, no garanteix que els usuaris puguin efectivament utilitzar els mateixos, accedir a les diferents pàgines web que formen el WEBSITE.

Si vostè se sent perjudicat per la difusió en el nostre WEBSITE de vídeos o imatges, pot remetre’ns un email a: info@nelc.es i estudiarem la seva reclamació i la possibilitat de retirar el material del nostre WEBSITE.

Respecte als Enllaços externs: el WEBSITE pot contenir enllaços a llocs web que no pertanyen, ni són controlats, editats o censurats per NELC per tant no assumim cap responsabilitat pel contingut, polítiques de privacitat o les pràctiques d’aquests llocs web externs. L’existència d’aquests enllaços a la web no comporta, per part de NELC, l’aprovació dels productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol altra classe de material existent en tals llocs web i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació i/o continguts i serveis existents en els llocs.

NELC es guardarà el dret a canviar, modificar o afegir clàusules sense notificació prèvia, sempre que es facin constar degudament online en el present document.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Els termes i l’ús del WEBSITE de NELC o qualsevol servei que ofereixi NELC, seran regits i interpretats d’acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest servei les parts se sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).