Bonificacions per empreses

Bonificacions per empreses

Els formació lingüística per empreses es poden bonificar per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – Fundae. Anualment, les empreses tenen un crèdit assignat per a la Formació dels seus treballadors, que es poden destinar als cursos d’idiomes de NELC.

NELC proveirà tota la informació que necessitin a aquells clients que vulguin tramitar ells mateixos la bonificació (objectius, continguts, dates, hores totals, detalls dels professors…). NELC pot organitzar tot el procés per aquells clients que així ho desitgin, amb un cost del 15% del total de la bonificació. Aquest cost també pot ser bonificat.

La sol·licitud de bonificació ha de ser notificada a Fundae com a mínim 7 dies abans del començament del curs.