Cursos d’anglès online per a empreses

Els nostres cursos d’anglès online per a empreses estan dissenyats per aquells alumnes que prefereixen la comoditat d’estudiar a distància, mantenint els mateixos alts estàndards de qualitat que oferim a les nostres formacions presencials. Des de NELC, impartim les classes a través d’un sistema de videoconferència integrat a la nostra plataforma Moodle.

Els cursos d’anglès online dirigits a empreses estan enfocats a millorar les habilitats dels alumnes, sobretot pel que fa a la pràctica de situacions com a reunions, presentacions i negociacions.

NOMBRE D’ALUMNES: grups d’entre 3 I 6 persones.
NIVELLS: d’Advanced 2 a Superior

MEETINGS 1

  • Estructura del curs: 12 hores de activitats + 12 hores de videoconferències en aula virtual + 3 videotutories individuals de 30 minuts
  • Preu: 540 euros per alumne

PRESENTATIONS

  • Estructura del curs: 12 hores de activitats + 12 hores de videoconferències en aula virtual + 3 videotutories individuals de 30 minuts
  • Preu: 540 euros per alumne
  • Dates: a partir de gener de 2020

MEETINGS 2

  • Estructura del curs: 12 hores de activitats + 12 hores de videoconferències en aula virtual + 3 videotutories individuals de 30 minuts
  • Preu: 540 euros per alumne

NEGOTIATIONS

  • Estructura del curs: 12 hores de activitats + 12 hores de videoconferències en aula virtual + 3 videotutories individuals de 30 minuts
  • Preu: 540 euros per alumne
  • Fechas: a partir de gener de 2020