Fa uns mesos us vam deixar el primer dels nostres llistats de False Friends o Cognates, paraules que en escriure’s de forma similar al català creus que signifiquen una cosa quan en realitat no és així. Ara us volem deixar unes quantes paraules més que potser hagis confós o confonguis encara entre el català i l’anglès.

Paraula: avocado
Significa: alvocat
No significa: advocat
I aquesta paraula en anglès és: lawyer

Paraula: bigot
Significa: intolerant, fanàtic
No significa: bigoti
I aquesta paraula en anglès és: moustache

Paraula: collar
Significa: coll (d’una peça de roba)
No significa: collaret
I aquesta paraula en anglès és: necklace

Paraula: influenza
Significa: grip
No significa: influència
I aquesta paraula en anglès és: influence

Paraula: misery
Significa: tristesa
No significa: miseria
I aquesta paraula en anglès és: poverty

Paraula: policy
Significa: política
No significa: policia
I aquesta paraula en anglès és: police

Paraula: to realize
Significa: adonar-se’n d’alguna cosa
No significa: realitzar
I aquesta paraula en anglès és: to make

Palabra: to reboot
Significa: reiniciar
No significa: rebotar
Y esa palabra en inglés es: bounce

Palabra: to rest
Significa: descansar
No significa: restar
Y esa palabra en inglés es: to substract

Palabra: rude
Significa: maleducat
No significa: rude
I aquesta paraula en anglès és: rough

Paraula: silicon
Significa: silicio
No significa: silicona
I aquesta paraula en anglès és: silicone

Paraula: stranger
Significa: desconegut o foraster
No significa: estranger
I aquesta paraula en anglès és: foreigner

Palabra: ultimate
Significa: final
No significa: última
Y esa palabra en inglés es: last

©Asier Romero