Des 2014 NELC col·labora amb la firma d’advocats líder a Espanya i Portugal Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Parlem amb Ignasi Escobar, el seu director de Recursos Humans, perquè ens expliqui què pensa d’aquesta col·laboració i com els ha ajudat NELC.

NELC: Quina importància dóna Cuatrecasas a que el vostre equip domini l’anglès?
Ignacio Escobar: El domini de l’anglès és fonamental en la nostra firma. Cuatrecasas Gonçalves Pereira és una empresa de serveis jurídics que assessora clients internacionals. Els nostres advocats han de poder realitzar el seu treball en aquest idioma, ja que per motius laborals constantment es mouen en entorns en què intervenen persones d’altres nacionalitats. Per molt brillants que siguin els seus coneixements jurídics, aquests els servirien de ben poc si no poden transmetre’ls en anglès quan estan assessorant als nostres clients.

N: NELC imparteix als vostres empleats cursos d’Executive English i cursos intensius com els Fast Track o Language Coaching Quants empleats es beneficien d’aquests cursos?
I: Nou dels nostres empleats han realitzat cursos intensius de Fast Track i Executive English a NELC.

N: On s’imparteixen les classes?
I: A les instal·lacions de NELC a la Via Augusta, 390, Barcelona.

N: Per què ha triat Cuatrecases aquests formats?
I: Cursos com el Fast Track o l’Executive English ens permeten donar resposta a les diferents necessitats del nostre equip, sigui consolidar el nivell d’anglès o arribar a un nivell determinat en poc temps. El fet que puguem ajustar-los a les nostres endimoniades agendes és també una cosa extremadament positiva.

N: Parla’ns del ‘Level Testing’. Què és?
I: Són les proves anuals d’anglès que, amb la vostra col·laboració, realitzem a la nostra firma.

N: Per què és important per a Cuatrecasas?
I: Tots els que treballem a Cuatrecasas Gonçalves Pereira tenim reconegut un nivell d’anglès. Perquè aquest reconeixement sigui objectiu ha de quedar demostrat en una prova interna que NELC ha dissenyat específicament per a nosaltres i que ha de ser revalidada cada tres anys.

N: Quants empleats han hagut de superar aquesta prova de nivell?
I: El Level testing s’ha realitzat a més de mil membres de l’equip i tenim previst fer altres 500 proves en 2016.

N: Ha aflorat alguna informació que us ha sorprès gràcies a aquesta experiència?
I: Sorpresa cap però sí hem pogut confirmar que les generacions de nous advocats que entren a la nostra firma vénen amb un nivell d’anglès més elevat. També hem vist que hi ha una sensibilitat generalitzada per aquest idioma i això vol dir que el nivell mitjà d’anglès dels nostres professionals és molt alt, especialment entre els membres del nostre equip a Portugal.

N: Què ofereix NELC que no ofereixin altres centres d’idiomes?
I: Flexibilitat, mitjans, gran professionalitat i un equip molt preparat.

N: Què destacaries del servei In Company que oferim?
I: El valorem molt positivament, i més tenint en compte la limitació de temps que una companyia de serveis professionals com la nostra pateix.

 

NELC BIO

Nom: Ignacio Escobar

Professió: Director de RRHH

Empresa: Cuatrecasas Gonçalves Pereira Pereira

Sector: legal

Clients de NELC des de 2014