In Company – Classes d’idiomes per a empreses

Classes d'anglès per a empreses

Classes d’idiomes per a empreses, adaptades a les necessitats de cada grup o individu i basades en la nostra àmplia experiència amb companyies de sectors molt diversos.

Si necessites una ajuda complementària per preparar una presentació, o si un grup de la teva empresa desitja millorar la seva expressió escrita o bé determinades competències que li poden ser útils en reunions, negociacions telefòniques o situacions socials en l’àmbit professional, et podem ajudar. Aquest tipus de classes es poden combinar amb els nostres cursos d’anglès habituals a fi d’oferir-te la màxima flexibilitat i varietat. Aquestes classes poden ser grupals o individuals (Language Coaching). Les formacions In Company normalment s’imparteixen a les instal·lacions de l’empresa. No només impartim classes d’anglès sinó també d’altres idiomes (francès, espanyol per estrangers, alemany, italià, portugués, etc). L’organització i el preu d’aquests cursos es determinen en funció del que se sol·liciti.

Totes les nostres formacions són bonificables a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – Fundae. 

Per a qualsevol consulta, contacta amb nosaltres.

Formacions relacionades

“Formar-se amb NELC significa una millor preparació dels nostres treballadors amb l’anglès i el francès, tant pel que fa als seus actuals càrrecs com pels llocs que ocuparan al futur dins de la nostra companyia. Les classes són molt dinàmiques, tenen una estructura molt clara i ben plantejada i la seva metodologia està molt enfocada a la pràctica diària dels idiomes a la feina.”

Mireia García

HR Development, Cirprotec

“De NELC m’agrada aquesta interacció constant professor-estudiant per saber la seva opinió sobre el contingut de les classes i així anar adaptant-lo a les necessitats de l’alumne i de l’empresa.”

Javier Comín

Director Financer, Col·legi Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Contacte

  • D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollits en el present formulari seran objecte de tractament per part de New Executive Language Centre S.C.C.L (NELC), amb la finalitat d'enviar-li comunicacions al seu correu electrònic, correu postal o via telefònica en relació a activitats realitzades per part de NELC o informació d'interès en relació a la nostra entitat. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals i el compliment d'obligacions legals. Es podran exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l'adreça info@nelc.es. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l'interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte pel compliment d'obligacions legals. Preguem comuniqui de forma immediata a info@nelc.es qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal a tot moment.
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.