Language Coaching per a executius

Les formacions one-to-one en idiomes, els nostres Language Coaching, estan dissenyades amb la màxima flexibilitat perquè el client realitzi les classes en els horaris que millor li vagin i a la localització que els hi sigui més còmoda. A més, adaptem els continguts perquè l’alumne pugui enfocar-se en treballar i perfeccionar aquelles àrees que més necessita. Per tant, és un curs fet totalment a mida del client. 

Hem realitzat Language Coaching per a professionals d’aquestes empreses:

El Language Coaching és, llavors, un producte ideal per als executius i alts directius amb més càrrega de treball i menys disponibilitat per a formar-se. Els nostres cursos intensius compten amb els següents avantatges:

  • Classes totalment personalitzades en continguts segons demanda del client. Adaptabilitat total a les necessitats de l’alumne.
  • Flexibilitat total dins d’un horari establert per endavant amb el client (les classes es poden recuperar si la sessió es cancel·la amb un mínim de 24 hores de preavís).
  • Alta qualitat de les nostres formacions. Els nostres trainers són experts en l’ensenyament d’idiomes a alts càrrecs d’empreses de tots els sectors professionals.
  • Metodologia molt participativa, elaborada en l’antic ELC de ESADE.
  • Possibilitat de bonificar les classes a través de Fundae.
  • El client pot triar entre la modalitat presencial (a partir de 1:30h per sessió) o online, a través d’un sistema de videoconferència integrat en la nostra plataforma Moodle (recomanem sessions entorn d’1 hora màxim). També hi ha la possibilitat de realitzar totes dues opcions barrejades (face-to-face + online).
  • Desplaçament a l’oficina del client inclòs en la tarifa (dins de la 1a corona metropolitana de Barcelona).
  • Possibilitat de realitzar Language Coaching curts per a objectius específics (preparar una reunió internacional, realitzar una presentació en un altre idioma, etc).

A més d’anglès, també realitzem Language Coaching d’espanyol per a estrangers, català, francès, alemany, italià, etc.

Els nostres Language Coaching estan dirigits també a qualsevol altre membre del staff de l’empresa que requereixi de classes one-*to-*one bé per incompatibilitats d’horari amb formacions In Company o cursos en NELC, o bé perquè necessiten d’una formació totalment a mesura pel que fa a continguts.