MCER

El *Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües: Aprenentatge, Ensenyament, Avaluació (MCER) és una guia estàndard per a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües creat pel Consell d’Europa. Serveix per mesurar el nivell de comprensió i expressió oral i escrita en una determinada llengua i assegura l’equivalència entre els diferents títols oficials impartits per universitats i acadèmies. Afavoreix la mobilitat dels ciutadans mitjançant un portafoli lingüístic que resumeix el domini de cada idioma.

Aquesta és la taula d’equivalències dels nivells que ofereix NELC respecte al MCER.

Nivells i equivalència MCER

 

Nivel MCER C2 Expert
Nivel MCER C1 Superior
Advanced 3
Nivel MCER B2 Advanced 2
Advanced 1
Nivel MCER B1 Intermediate 3
Intermediate 2
Nivel MCER A2 Intermediate 1
Basic 3
Nivel MCER A1 Basic 2
Basic 1