Nivells i equivalència MCER

MCER

El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües: Aprenentatge, Ensenyament, Avaluació (MCER) és una guia estàndard per a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües creat pel Consell d’Europa. Serveix per mesurar el nivell de comprensió i expressió oral i escrita en una determinada llengua i assegura l’equivalència entre els diferents títols oficials impartits per universitats i acadèmies. Afavoreix la mobilitat dels ciutadans mitjançant un portafoli lingüístic que resumeix el domini de cada idioma.

Aquesta és la taula d’equivalències dels nivells que ofereix NELC respecte al MCER.

 

NIVELLS MCER NIVELLS NELC EXÀMENS CAMBRIDGE
C2 C2 Expert C2 PROFICIENCY
C1 C1.2 Superior C1 ADVANCED
C1.1 Advanced 3  
B2 B2.2 Advanced 2 B2 FIRST
B2.1 Advanced 1  
B1 B1.2 Intermediate 3 B1 PRELIMINARY
B1.1 Intermediate 2  
A2 A2.2 Intermediate 1 A2 KEY
A2.1 Basic 3  
A1 A1.2 Basic 2  
A1.1 Basic 1