MCER

El *Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües: Aprenentatge, Ensenyament, Avaluació (MCER) és una guia estàndard per a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües creat pel Consell d’Europa. Serveix per mesurar el nivell de comprensió i expressió oral i escrita en una determinada llengua i assegura l’equivalència entre els diferents títols oficials impartits per universitats i acadèmies. Afavoreix la mobilitat dels ciutadans mitjançant un portafoli lingüístic que resumeix el domini de cada idioma.

Aquesta és la taula d’equivalències dels nivells que ofereix NELC respecte al MCER.

Nivells i equivalència MCER

Nivell MCER C2 C2 Expert
Nivell MCER C1 C1.2 Superior
C1.1 Advanced 3
Nivell MCER B2 B2.2 Advanced 2
B2.1 Advanced 1
Nivell MCER B1 B1.2 Intermediate 3
B1.1 Intermediate 2
Nivell MCER A2 A2.2 Intermediate 1
A2.1 Basic 3
Nivell MCER A1 A1.2 Basic 2
A1.1 Basic 1