Nivells i equivalència MCER

MCER

El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües: Aprenentatge, Ensenyament, Avaluació (MCER) és una guia estàndard per a l’ensenyament i aprenentatge de les llengües creat pel Consell d’Europa. Serveix per mesurar el nivell de comprensió i expressió oral i escrita en una determinada llengua i assegura l’equivalència entre els diferents títols oficials impartits per universitats i acadèmies. Afavoreix la mobilitat dels ciutadans mitjançant un portafoli lingüístic que resumeix el domini de cada idioma.

Aquesta és la taula d’equivalències dels nivells que ofereix NELC respecte al MCER.

 

Nivell MCER C2 C2 Expert
Nivell MCER C1 C1.2 Superior
C1.1 Advanced 3
Nivell MCER B2 B2.2 Advanced 2
B2.1 Advanced 1
Nivell MCER B1 B1.2 Intermediate 3
B1.1 Intermediate 2
Nivell MCER A2 A2.2 Intermediate 1
A2.1 Basic 3
Nivell MCER A1 A1.2 Basic 2
A1.1 Basic 1