931 426 072 / 73 info@nelc.es   FAQs

El doctor Rafael Parra és alumne de NELC des de fa dos anys. És un dels estudiants que ha optat per la modalitat de Language Coaching. L’anglès és molt important per a la seva professió i aquest és el format que li permet personalitzar les seves classes d’acord a les seves necessitats i centrar-se en aquells aspectes que són més importants per a ell.

NELC: Quants anys fa que estudies anglès?
Rafael Parra: Vaig començar a estudiar anglès a la universitat quan cursava medicina, però no ho vaig fer de manera constant. Iniciava un curs i el deixava l’any següent, i així diverses vegades. No obstant això, la necessitat d’assistir a reunions internacionals i participar-hi va fer que tornés a reprendre les classes d’anglès, aquest cop sí de manera continuada.

N: Quina importància té el domini de l’anglès per al teu futur professional?
R: L’anglès és la llengua vehicular en medicina a escala internacional. L’idioma en què té lloc qualsevol reunió o congrés internacional. Dominar aquesta llengua és imprescindible per poder comunicar-me eficaçment i desenvolupar amb èxit la meva carrera professional.

N: Has estudiat en altres centres d’idiomes?
R: Havia estudiat anteriorment a l’escola d’idiomes d’ESADE. Els mètodes són semblants, ja que els professors que van fundar NELC abans havien estat professors a ESADE.

N: Per què vas triar NELC?
R: Per la confiança que em mereixen John Power i Claire Balch com a professors de anglès. Tots dos havien estat professors meus anteriorment i no tenia cap dubte sobre la seva excel·lència ensenyant anglès.

N: Què destacaries de NELC?
R: De la metodologia destacaria el tracte individualitzat, que busca identificar les necessitats de cada estudiant i adaptar els continguts d’acord amb aquestes necessitats.

Dels professors destaco l’experiència i la competència, i també la visió que tenen de l’ensenyament de l’anglès, que a NELC es tracta com una experiència d’aprenentatge que va més enllà de la mera gramàtica i el vocabulari.

N: Quantes persones hi havia a classe?
R: Les classes que he fet eren individuals.

N: Creus que ara et pots desenvolupar millor en anglès?
R: He millorat en totes les habilitats relacionades amb el coneixement de l’anglès, tot i que en algunes (vocabulari, fluïdesa verbal) millor que en altres (pronunciació).

N: Què has trobat a faltar?
R: Disposar de més temps per poder practicar i desenvolupar fora de la classe els diferents temes abordats.

NELC BIO 

Nom: Rafael Parra
Edat: 56
Professió: Metge
Empresa/institució: BST-Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Alumne de NELC des de: 2014
Programa realitzat: Language Coaching
Professors: John Power i Claire Balch
Durada: diversos mesos