El doctor Rafael Parra és alumne de NELC des de fa dos anys. És un dels estudiants que ha optat per la modalitat de Language Coaching. L’anglès és molt important per a la seva professió i aquest és el format que li permet personalitzar les seves classes d’acord a les seves necessitats i centrar-se en aquells aspectes que són més importants per a ell.

NELC: Quants anys fa que estudies anglès?
Rafael Parra: Vaig començar a estudiar anglès a la universitat quan cursava medicina, però no ho vaig fer de manera constant. Iniciava un curs i el deixava l’any següent, i així diverses vegades. No obstant això, la necessitat d’assistir a reunions internacionals i participar-hi va fer que tornés a reprendre les classes d’anglès, aquest cop sí de manera continuada.

N: Quina importància té el domini de l’anglès per al teu futur professional?
R: L’anglès és la llengua vehicular en medicina a escala internacional. L’idioma en què té lloc qualsevol reunió o congrés internacional. Dominar aquesta llengua és imprescindible per poder comunicar-me eficaçment i desenvolupar amb èxit la meva carrera professional.

N: Has estudiat en altres centres d’idiomes?
R: Havia estudiat anteriorment a l’escola d’idiomes d’ESADE. Els mètodes són semblants, ja que els professors que van fundar NELC abans havien estat professors a ESADE.

N: Per què vas triar NELC?
R: Per la confiança que em mereixen John Power i Claire Balch com a professors de anglès. Tots dos havien estat professors meus anteriorment i no tenia cap dubte sobre la seva excel·lència ensenyant anglès.

N: Què destacaries de NELC?
R: De la metodologia destacaria el tracte individualitzat, que busca identificar les necessitats de cada estudiant i adaptar els continguts d’acord amb aquestes necessitats.

Dels professors destaco l’experiència i la competència, i també la visió que tenen de l’ensenyament de l’anglès, que a NELC es tracta com una experiència d’aprenentatge que va més enllà de la mera gramàtica i el vocabulari.

N: Quantes persones hi havia a classe?
R: Les classes que he fet eren individuals.

N: Creus que ara et pots desenvolupar millor en anglès?
R: He millorat en totes les habilitats relacionades amb el coneixement de l’anglès, tot i que en algunes (vocabulari, fluïdesa verbal) millor que en altres (pronunciació).

N: Què has trobat a faltar?
R: Disposar de més temps per poder practicar i desenvolupar fora de la classe els diferents temes abordats.

NELC BIO 

Nom: Rafael Parra
Edat: 56
Professió: Metge
Empresa/institució: BST-Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Alumne de NELC des de: 2014
Programa realitzat: Language Coaching
Professors: John Power i Claire Balch
Durada: diversos mesos