931 426 072 / 73 info@nelc.es   FAQs

Política de privacitat

1. Protecció de dades de caràcter personal
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, NELC – NEW EXECUTIVE LANGUAGE CENTRE (d’ara endavant NELC) comunica als usuaris del Lloc web https://www.nelc.es que les dades facilitades a través de la nostra pàgina web mitjançant els corresponents formularis i els e-mails rebuts, i que tenen la consideració de dades de caràcter personal, seran incorporats als nostres fitxers, amb la finalitat de poder gestionar el servei sol·licitat, contestar a la seva sol·licitud i/o tramitar la seva petició.
Aquests fitxers es troben inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades conforme a la legislació vigent i normativa de desenvolupament.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, pertinència i no excesivitat de les Dades Personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un “clic” en el botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privadesa. Els usuaris, mitjançant la marcació d’aquesta casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per realitzar les següents finalitats:
Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per realitzar les següents finalitats:

a) Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercial. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els quals aquest hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
b) Realitzar estudis estadístics.
c) Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de l’usuari en el lloc web de la companyia.
d) Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

2. Dades facilitades per tercers
En cas que en la sol·licitud s’incloguessin dades de caràcter personal, per persones no titulars de les mateixes, l’usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. NELC s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

3. Dades de menors
No està autoritzat facilitar dades de persones menors de catorze anys d’edat a través d’aquest Lloc web. NELC s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

4. Comunicacions comercials per mitjans electrònics
Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic, seran les necessàries per gestionar la seva sol·licitud. No obstant això, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, exceptuant el que està disposat per l’article 21.2 d’aquesta mateixa Llei, en la redacció donada per la Disposició Final Primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.

5. Xarxes Socials
En fer-te fan, seguidor o anàlegs de la nostra empresa en el vessant de les diferents xarxes socials, en el context d’aquest tractament has de tenir en compte que NELC únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades de forma restringida en tenir un perfil específic. Qualsevol rectificació de les teves dades o restricció d’informació o de publicacions has de realitzar-les a través de la configuració del teu perfil o usuari a la pròpia xarxa social. Per defecte consenteixes:
a) El tractament de les teves dades personals a l’entorn d’aquesta xarxa social i conforme a les seves polítiques de Privadesa.
b) L’accés de NELC a les dades contingudes en el teu perfil o biografia. Depenent de la configuració que tinguis de la teva privadesa a cada xarxa, aquests seran més o menys amplis.
c) Al fet que les notícies publicades sobre els nostres esdeveniments, o els nostres comentaris pugui aparèixer en el teu mur o biografia.
d) A rebre comunicacions sobre els nostres productes/esdeveniments. Si vols deixar de seguir-nos, només has de clicar l’opció “Deixar de ser fan” o “deixar de seguir”.

6. Mesures de seguretat
El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l’estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.

7. Deure secret
L’usuari compta amb la confidencialitat i el deure secret de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix. Sense perjudici de l’anterior, l’usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.

8. Drets dels afectats
L’usuari podrà exercir els drets ARC d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals segons el que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O. 15/1999) i el RD. 1720/2007, dirigint un escrit, adjuntant còpia del seu DNI o Passaport, a la següent adreça postal: Via Augusta, 390 Planta 0 Despatx 1010. 08017 Barcelona o per email a: info@nelc.es.