Tractament de dades personals

Identitat: New Executive Language Centre SCCL – NIF: F66148958
Direcció postal: Via Augusta, 390 08017 Barcelona
Telèfon: 931426072
Correu electrònic: info@nelc.es

Vostè acceptant ofereix el seu consentiment al New Executive Language Centre S.C.C.L (NELC) per rebre comunicacions al seu correu electrònic o al seu correu postal en relació a activitats realitzades per part de NELC o informació d’interès en relació a la nostra entitat. NELC d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), l’informa que les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part del NELC amb la finalitat d’enviar-li comunicacions al seu correu electrònic o al seu correu postal en relació a activitats realitzades per part de NELC o informació d’interès en relació a la nostra entitat. La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça info@nelc.es, o per escrit presentat a Via Augusta, 390, Edifici IQS School of Management. pl. 0, desp. 1010. 08017 Barcelona. Els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Agència Española de Protección de Datos. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte obligació legal.