La crisi de la COVID-19 ens està presentant desafiaments completament nous a totes les persones, empleats i empreses. En aquesta situació actual, la formació a distància (o e-learning) ha adquirit una major importància, si cap. Es tracta, per tant, d’una oportunitat per a tots de cara a continuar millorant les nostres habilitats amb els idiomes en aquests dies en què s’ha de romandre a casa. NELC disposa de la tecnologia necessària per a poder continuar desenvolupant la formació d’idiomes a distància sense que això disminueixi qualitat de les classes. T’expliquem com:

‘Face-to-face online’, la nostra metodologia

Les formacions a distància de NELC no són cursos online en els quals l’alumne troba un temari i exercicis per a realitzar amb autocorreció, sinó que són formacions a través de la nostra aula virtual en temps real amb el professor i amb la resta dels participants, si la formació és grupal. Es tracta de la nostra metodologia de formació d’idiomes face-to-face online. És a dir, l’única diferència entre les classes presencials i les classes a distància de NELC és que en les segones el professor i els participants estan en diferents espais.  

Com realitzem la formació?

Per a mantenir l’estàndard d’alta qualitat de les nostres formacions, aquestes es desenvolupen a través del sistema d’aula virtual BBB (BigBlueButton) integrat en la nostra plataforma Moodle. Enfront d’altres mètodes com poden ser Skype o altres sistemes de videoconferència en temps real, aquest sistema simula l’experiència com si d’una classe presencial es tractés en tots els aspectes. Aquestes són algunes de les similituds amb una aula real i del sistema d’aula virtual BBB:

– El professor i els estudiants poden veure’s en temps real a l’aula virtual amb l’ús de les webcams.
– El professor disposa d’una pantalla per a compartir documents en diversos formats (Powerpoint, etc) i vídeos amb els alumnes.
– La funció de notes compartides permet a professor i estudiants disposar d’una pissarra on poden escriure nou vocabulari i fer correccions. Aquestes notes poden ser guardades i compartides amb l’alumne al final de la classe. Aquesta funció també permet als estudiants crear un document conjunt o gravar els resultats de les seves pràctiques durant la sessió.
– La funció de xat permet als alumnes escriure missatges curts en resposta a les instruccions que el professor doni en la classe.
– La classe pot dividir-se en dues o més aules paral·leles per a la pràctica de la part oral, per a completar tasques o per a crear un document en conjunt. Els professors poden visitar cadascun d’aquests grups per a ajudar als estudiants o per a fer-los correccions.

Alguns dels nostres clients, com per exemple Criteria Caixa, porten temps realitzant amb un alt grau de satisfacció les nostres formacions face-to-face online. Si la teva empresa està interessada a rebre formació d’idiomes a distància d’alta qualitat ja, no ho dubtis i posa’t en contacte amb nosaltres per a rebre consultoria i assessorament sobre els nostres exclusius cursos online.