NELC als mitjans

Ràdio i televisió

Assemblea Cooperatives de Treball de Catalunya 2015

NELC on English Radio Barcelona – Setembre 2015. Noves tendències en l’aprenentatge de l’anglès.

English Radio Barcelona va realitzar una entrevista a John Power i Cristina Pascual, dos dels nostres socis. Pots escoltar aquí una part de l’entrevista.

Prensa i Internet

Línia Sarrià – Juny 2014

“NELC Equip de l’any”
Cooperatives de Treball de Catalunya – Maig 2015

Línia Sarrià – Enero 2015

Diari ARA – Setembre 2015

Enllaç Ara.cat

Expansión – Gener 2014

RRHH Digital – Març 2017

RRHH Press – Març 2017

Equipos y Talento – Juliol 2017

Equipos y Talento – Setembre 2017

Equipos y Talento – Febrer 2018

El Crític.cat – Maig 2018