Formació d’idiomes a distància en aula virtual

La formació d’idiomes a distància de NELC respon al compromís del nostre centre de mantenir els mateixos estàndards de qualitat que oferim en els nostres cursos presencials.

NELC disposa de la tecnologia necessària per a realitzar classes en format face-to-face online. Això significa que les nostres formacions es desenvolupen a través d’una aula virtual en temps real, amb el professor i alumnes en espais diferents però com si es tractés d’una classe presencial. Utilitzem la plataforma BBB (BigBlueButton) integrada en el nostre Moodle.

Aquestes són algunes de les similituds amb una aula real i del sistema d’aula virtual BBB:

El professor i els estudiants poden veure’s en temps real a l’aula virtual amb l’ús de les webcams.

El professor disposa d’una pantalla per a compartir documents en diversos formats (Powerpoint, etc) i vídeos amb els alumnes.

l

La funció de notes compartides permet a professor i estudiants disposar de una pissarra on poden escriure nou vocabulari i fer correccions. Aquestes notes poden ser guardades i compartides amb l’alumne al final de la classe. Aquesta funció també permet als estudiants crear un document conjunt o gravar els resultats de les seves pràctiques durant la sessió.

La funció de xat permet als alumnes escriure missatges curts en resposta a les instruccions que el professor doni en la classe.

La classe pot dividir-se en dues o més aules paral·leles per a la pràctica de la part oral, per a completar tasques o per a crear un document en conjunt. Els professors poden visitar cadascun d’aquests grups per a ajudar als estudiants o per a fer-los correccions.

Si necessites més informació, omple aquest formulari i t’informem del pla d’estudis més acorde amb les teves necessitats.

 

Contacte

  • D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollits en el present formulari seran objecte de tractament per part de New Executive Language Centre S.C.C.L (NELC), amb la finalitat d'enviar-li comunicacions al seu correu electrònic, correu postal o via telefònica en relació a activitats realitzades per part de NELC o informació d'interès en relació a la nostra entitat. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals i el compliment d'obligacions legals. Es podran exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l'adreça info@nelc.es. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l'interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte pel compliment d'obligacions legals. Preguem comuniqui de forma immediata a info@nelc.es qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal a tot moment.
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.