Language Coaching per a executius

Les formacions one-to-one en idiomes, els nostres Language Coaching, estan dissenyades amb la màxima flexibilitat perquè el client realitzi les classes en els horaris que millor li vagin i la localització que els sigui més còmoda. A més, adaptem els continguts perquè l’alumne pugui enfocar-se a treballar i perfeccionar en aquelles àrees que més necessita. Per tant, és un curs fet a mida totalment del client.
Realitzem classes d’anglès i d’altres idiomes tant en la versió de negocis com general.

Hem realitzat Language Coaching per a professionals d’aquestes empreses:

Classes totalment personalitzades en continguts segons demanda del client. Adaptabilitat total a les necessitats de l’alumne.

Flexibilitat total dins d’un horari establert per endavant amb el client (les classes es poden recuperar si la sessió es cancel·la amb un mínim de 24 hores de preavís).

Alta qualitat de les nostres formacions. Els nostres trainers són experts en l’ensenyament d’idiomes a alts càrrecs d’empreses de tots els sectors professionals.

Metodologia molt participativa, elaborada en l’antic ELC de ESADE.

Possibilitat de bonificar les classes a través de Fundae.

El client pot triar entre la modalitat presencial o per videoconferència. També hi ha la possibilitat de realitzar totes dues opcions barrejades (face-to-face + online).

Per als Language Coaching presencials, desplaçament a l’oficina del client inclòs en la tarifa (dins de la 1a corona metropolitana de Barcelona).

Possibilitat de realitzar Language Coaching curts per a objectius específics (preparar una reunió internacional, realitzar una presentació en un altre idioma, etc).

A més d’anglès, també realitzem Language Coaching d’espanyol per a estrangers, català, francès, alemany, italià, etc.

Els nostres Language Coaching estan dirigits també a qualsevol altre membre del staff de l’empresa que requereixi de classes one-to-one bé per incompatibilitats d’horari amb formacions In Company o cursos en NELC, o bé perquè necessiten d’una formació totalment a mida pel que fa a continguts.

“El que fa únic a NELC és la qualitat i rellevància del seu programa formatiu, la seva metodologia, professionalitat i els seus professors. Tot això dona com a resultat un significatiu progrés el teu aprenentatge. No hi ha un altre centre que aconsegueixi tant. El recomano totalment”.

Constantí Serrallonga

Director General, Fira de Barcelona

“Mi profesor no solo es un hablante nativo de inglés, sino que también un excelente profesional de la enseñanza en general. Eso realmente marcó la diferencia. Fue la primera vez que no me aburrí aprendiendo inglés.”

Francina Valls

Directora RRHH, Criteria Caixa

“Mi curso de alemán ha sido muy formativo e interesante. Por un lado, he aprendido las bases de las gramática alemana y por el otro, el vocabulario a través de clases que me enseñaban la cultura alemana, consiguiendo no solo una buena preparación para el idioma, sino también un importante conocimiento cultural de su población.”

Tommaso Lucca

Vicepresidente y CEO, Assiteca España

“NELC continúa con la política de ESADE y ofrece la misma calidad. De su metodología, destaco la flexibilidad, variedad y adaptación a las necesidades del alumno. De sus profesores, su profesionalidad. Comprenden las necesidades de los estudiantes y adaptan las clases para cubrirlas. Creemos en el formato de NELC porque es intensivo y se adapta al horario de los empleados; les permite compatibilizar sus responsabilidades de trabajo con la mejora continua del inglés, incluso en el caso de aquellos que deben viajar frecuentemente.”

Ramón Asensio

CEO, Roca Sanitario