La prestigiosa Universitat de Cambridge expedeix tot un seguit de diplomes ESOL (English for Speakers of Other Languages) que certifiquen al posseïdor el coneixement de la llengua anglesa a un determinat nivell. Parlem dels 5 dels exàmens de Cambridge més populars i t’expliquem quins coneixements certifiquen cadascun d’aquests títols:

  • Cambridge English: Key (KET): equival al nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER), o sigui, un coneixement elemental de la llengua anglesa. És el títol de nivell bàsic que demostra que es pot usar l’anglès per comunicar-se en situacions senzilles i que s’ha iniciat el procés d’aprenentatge de l’idioma de forma correcta.
  • Cambridge English: Preliminary (PET): equival al nivell B1 (intermig) del MCER. Certifica que el posseïdor és capaç d’utilitzar les seves destreses lingüístiques en el dia a dia en el treball o en les seves vacances.
  • Cambridge English: First (FCE): equival al nivell B2 del MCER (nivell intermig-alt) i acredita a l’estudiant d’anglès que pot utilitzar l’idioma quotidià tant escrit com parlat amb finalitats laborals o educatius. Aquest títol acredita que s’entenen les principals idees de textos complexos; es poden mantenir converses sobre temes variats, de manera argumentada i expressant opinions; i es poden redactar textos clars i argumentatius des de diferents punts de vista.
  • Cambridge English: Advanced (CAE): és el títol de nivell avançat, equivalent al C1 del MCER. Es tracta d’un diploma que acredita l’excel·lència en l’aprenentatge de l’anglès i és el requerit per centres educatius, empreses i departaments governamentals de tot el món com a prova de nivell avançat. Moltes universitats estrangeres sol·liciten aquest títol als alumnes estrangers que volen cursar els seus estudis allí i també és altament demandat en molts llocs de treball. Aquest títol demostra que l’estudiant és capaç d’entendre textos de publicacions com a llibres de ficció i no ficció, revistes generals i especialitzades i periòdics; que és capaç de redactar dos tipus diferents de textos, sent un d’ells un assaig; que pot seguir i entendre materials i converses orals; i que es pot comunicar efectivament en un context real.
  • Cambridge English: Proficiency (CPE): és el títol més avançat de Cambridge i equivalent al C2 del MCER. Demostra que el posseïdor té un domini excepcional de l’anglès i pot estudiar i treballar al més alt nivell en la seva vida acadèmica i professional. A més, pot comunicar-se amb la fluïdesa i sofisticació pròpies d’un parlant gairebé natiu. Amb aquest títol es poden estudiar continguts al més alt nivell, com a postgraus o doctorats. També es poden iniciar negociacions amb alts càrrecs directius en entorns internacionals, comprendre textos complexos i debatre sobre aquestes idees i comunicar-se amb seguretat sobre qualsevol tema de forma escrita.

New Executive Language Centre és centre oficial de preparació dels exàmens de Cambridge. En concret, podem ensenyar-te a superar amb èxit tant el Cambridge English: First (FCE) com el Cambridge English: Advanced (CAE) en grups molt reduïts i amb un aprenentatge totalment personalitzat. Si estàs interessat a obtenir un d’aquests títols, posa’t en contacte amb nosaltres per a una entrevista personal, en la qual valorarem el teu nivell d’anglès i t’aconsellarem sobre com aconseguir els teus objectius amb l’idioma.

Foto: albertogp123 a Flickr.