Aquest és el tercer lliurament d’alguns dels més importants False Friends, aquelles paraules que per la seva similitud amb la nostra llengua, ens porten a equívocs. Et deixem uns quants més perquè sàpigues el seu significat real i el que no volen dir.

 

Paraula: apology
Significa: disculpa
No significa: apologia
I aquesta paraula en anglès és: defence

Paraula: blank
Significa: espai en blanc o buit
No significa: blanc (color)
I aquesta paraula en anglès és: white

Paraula: career
Significa: carrera professional
No significa: carrera universitària
I aquesta paraula en anglès és: degree

Paraula: cocoa
Significa: cacau
No significa: coco
I aquesta paraula en anglès és: coconut

Palabra: commodity
Significa: mercaderia
No significa: comoditat
I aquesta paraula en anglès: comfort

Paraula: deception
Significa: engany
No significa: decepció
I aquesta paraula en anglès és: disappointment

Paraula: discrete
Significa: diferenciat
No significa: discret
I aquesta paraula en anglès és: discreet

Paraula: facilities
Significa: instal·lacions
No significa: facilitats
I aquesta paraula en anglès és: easiness

Paraula: preservative
Significa: conservant
No significa: preservatiu
I aquesta paraula en anglès és: condom

Paraula: stationery
Significa: articles de papereria
No significa: estacionari
I aquesta paraula en anglès és: stationary

Paraula: target
Significa:
objectiu
No significa: 
targeta
I aquesta paraula en anglès és: 
card

Paraula: zealous
Significa: entusiasta
No significa: gelós
I aquesta paraula en anglès és: jealous