Proves de nivell per a empreses

Un dels serveis que des de NELC oferim a les empreses és el de la realització de proves de nivell tant als propis empleats com als candidats que estan en processos de selecció.

El coneixement d’anglès o altres idiomes és cada vegada més important per aconseguir una promoció dins d’una companyia o per accedir a un bon lloc de treball. A més, moltes empreses demanen als seus empleats un determinat nivell d’idiomes com un aspecte obligatori per poder optar a un lloc millor dins de la plantilla.

NELC s’ocupa de dissenyar aquestes proves de nivell per saber què coneixements posseeixen els professionals d’una empresa en un determinat idioma. També s’encarrega d’avaluar el nivell tant de l’staff com dels candidats a un lloc de treball durant el procés de selecció.

Si la teva empresa necessita aquest servei de confecció i realització de proves de nivell per a professionals, contacta amb nosaltres para més informació.

Cas d’èxit: Més de 2.000 proves de nivell orals i escrites pel bufet d’advocats Cuatrecasas

“Tots els que treballem a Cuatrecasas Gonçalves Pereira tenim reconegut un nivell d’anglès. Perquè aquest reconeixement sigui objectiu ha de quedar demostrat en una prova interna que NELC ha dissenyat específicament per a nosaltres i que ha de ser revalidada cada tres anys. El que més ens agrada de NELC és la seva flexibilitat, mitjans, gran professionalitat i un equip molt preparat.”

Ignacio Escobar

Director de RRHH, Cuatrecasas

Contacte

  • D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollits en el present formulari seran objecte de tractament per part de New Executive Language Centre S.C.C.L (NELC), amb la finalitat d'enviar-li comunicacions al seu correu electrònic, correu postal o via telefònica en relació a activitats realitzades per part de NELC o informació d'interès en relació a la nostra entitat. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals i el compliment d'obligacions legals. Es podran exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l'adreça info@nelc.es. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l'interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte pel compliment d'obligacions legals. Preguem comuniqui de forma immediata a info@nelc.es qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal a tot moment.
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.