Proves de nivell per a empreses

Un dels serveis que des de NELC oferim a les empreses és el de la realització de proves de nivell tant als propis empleats com als candidats que estan en processos de selecció.

El coneixement d’anglès o altres idiomes és cada vegada més important per aconseguir una promoció dins d’una companyia o per accedir a un bon lloc de treball. A més, moltes empreses demanen als seus empleats un determinat nivell d’idiomes com un aspecte obligatori per poder optar a un lloc millor dins de la plantilla.

NELC s’ocupa de dissenyar aquestes proves de nivell per saber què coneixements posseeixen els professionals d’una empresa en un determinat idioma. També s’encarrega d’avaluar el nivell tant de l’staff com dels candidats a un lloc de treball durant el procés de selecció.

Si la teva empresa necessita aquest servei de confecció i realització de proves de nivell per a professionals, contacta amb nosaltres para més informació.

Cas d’èxit: Més de 2.000 proves de nivell orals i escrites pel bufet d’advocats Cuatrecasas

“Tots els que treballem a Cuatrecasas Gonçalves Pereira tenim reconegut un nivell d’anglès. Perquè aquest reconeixement sigui objectiu ha de quedar demostrat en una prova interna que NELC ha dissenyat específicament per a nosaltres i que ha de ser revalidada cada tres anys. El que més ens agrada de NELC és la seva flexibilitat, mitjans, gran professionalitat i un equip molt preparat.”

Ignacio Escobar

Director de RRHH, Cuatrecasas